5. A keni pishine dimërore?

Është në fazë ndërtimi dhe ndodhet pranë recepsionit. Shumica e punimeve kanë përfunduar, por pandemia ka ulur ritmin e punimeve. Shumë shpejt do jetë funksionale.

Did you like this? Share it!

Leave Comment