22. Po për fëmijët si janë çmimet?

Çmimet për fëmijë janë:
0-4 vjeç janë falas
4-12 vjeç janë me 50% të çmimit
12+ janë me çmim të plotë
Kjo është e vlefshme si për akomodimet, ashtu edhe për paketat.

Did you like this? Share it!

Leave Comment