21. A keni ndonje katalog, ku te marr te gjitha informacionet e permbledhura?

Aktualisht po e ndërtojmë një katalog elektronik me çdo informacion të mundshëm dhe do ta hedhim ne web.

Did you like this? Share it!

Leave Comment