2. A ofroni shërbimin e mëngjesit në dhomë?

Patjetër që ne e ofrojmë këtë shërbim. Në momentin kur të bëni check in, jeni të lutur që të informoni stafin dhe do t`iua sjellim pa asnjë pagesë tjetër shtesë.

Did you like this? Share it!

Leave Comment