18. A keni aktivitet peshkimi?

Ne e kemi si aktivitet dhe gjithashtu kemi gjithë pajisjet e peshkimit. Ne kemi krijuar një rezervuar në ambientet tona, por gjithashtu mund të peshkoni edhe në Lumin Drin.

Did you like this? Share it!

Leave Comment